Exteen EAP View my profile

☣HomeWork&Events

posted on 03 May 2012 21:18 by ext-aphorism
 
HOMEWORK
 
 
วิชาศิลปะการป้องกันตัว
 
 
วิชาศิลปะการต่อสู้
 

วิชาอักษรศาสตร์
 

วิชาการปฐมพยาบาล
    - ระยะเวลาการส่ง : 18/12/2012
    - Tags : eapfirstaid
 

วิชาการภาคสนาม
    - ระยะเวลาการส่ง : 20/10/2012
    - Tags : eapfieldwork
 

วิชาการเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขัน
 

วิชาการวางกับดัก
 
 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
EVENT
 
 
[Event #00]เพราะอะไรจึุงเลือกใช้อักษรนี้?
- ไม่จำกัดระยะเวลา
 
[Event #01]คุณคิดยังไงเมื่อเห็นเกาะลอยฟ้า??
- ไม่จำกัดระยะเวลา
 
- ระยะเวลาการส่ง : 15/11/12
- Tags : eapล่าท้าผี