Exteen EAP View my profile

☣Rules

posted on 22 Jan 2012 22:47 by ext-aphorism

 


  "โรงเรียนมัธยมปลายนารากะ"...โรงเรียนประจำที่มีแต่ผู้ที่มองเห็นเกาะลอยฟ้าได้เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าเรียนได้[และไม่เสียค่าเข้าเรียนใดๆทั้งสิ้น]

หากจบไปแล้วก็เท่ากับมีอนาคตรองรับอยู่....

เพียงแต่นักเรียนที่เข้ามาแล้วจะไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้อีกเลย...

...จนกว่าจะจบจากที่นี่ไปหรือช่วงปิดเทอมเท่านั้น...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"คลาสเทวะ"....การทดสอบอันสิ้นหวังที่กลืนกินโลกแห่งความจริงอย่างโหดร้าย...

มันคือการทดสอบแห่งพระผู้เป็นเจ้า....ผู้ที่กล้าต่อสู้เท่านั้นจึงจะสามารถมีชีวิตรอดไปได้....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...ใครจะตาย?...ใครจะรอด?...

ทั้งหมดล้วนเป็นอนาคตของผู้ที่ได้มายืนอยู่ ณ โรงเรียนแห่งนี้...

แยกกันก็อาจตายได้...รวมกันก็มีสิทธิ์เช่นกัน....ถ้าไม่ต่อสู้...ก็ไม่สามารถมีชีวิตรอดไปได้

 

 

 

 

กฎของโรงเรียนมัธยมปลายนารากะ

 

1.ห้ามนักเรียนทุกคนในโรงเรียน'ฆ่า'กันเอง

2.ห้ามใช้อักษรในเชิงข่มขู่ หรือ ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับนักเรียนคนอื่น

3.ห้ามเปิดเผยความลับของโรงเรียนหรือเรื่องราวต่างๆให้แก่บุคคลภายนอก

4.หากมีการตายจะมีการชดเชยและไม่เปิดเผยกับทางการว่าตายไปแล้ว[จนกว่าจะจบจากโรงเรียนนี้ไป]

5.ห้ามออกจากห้องพักหลัง 4 ทุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น[และห้ามออกมาเพียงคนเดียว ต้องมีรูมเมทมาด้วย]

6.ห้ามออกจากโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางผู้อำนวยการ[แม้จะออกไม่ได้อยู่แล้วก็เถอะ]

7.ถ้าหากอยู่นอกโรงเรียน การใช้อักษรทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ

8.ห้ามเสพของเสพติดภายในรร.เป็นอันขาด

9.ไม่เข้าใจกลับไปอ่านใหม่ตั้งแต่ข้อแรกซะ! //โดนตรฟฟฟฟ