Exteen EAP View my profile

☣Subject&Points

posted on 03 May 2012 21:14 by ext-aphorism
 
คะแนนของนักเรียนจะมีทั้งหมดคนละ 100 คะแนน
ส่วนคะแนนของห้องจะมีกันห้องละ 1000 คะแนน
 
 
คะแนนเหล่านี้จะมีผลต่อตัวนักเรียนเอง และบุคคลที่สามารถหักคะแนนเหล่านี้ได้ก็จะมี
 
ผอ.&รองผอ. - หักได้เฉพาะคะแนนห้องตามพฤติกรรมที่เห็น
อาจารย์ประจำห้อง - หักได้เฉพาะคะแนนตัวนักเรียน
อาจารย์ห้องพยาบาล - หักได้เฉพาะคะแนนนักเรียน แต่ตามความเหมาะสมเท่านั้น
 
*NPC จะไม่มีการโดนหักคะแนนแต่อย่างใด มีแต่จะบวกเพิ่มให้ห้อง*
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
อาจารย์ประจำวิชา
 
 
วิชาศิลปะการป้องกันตัว
- ฟุจิโมโตะ โคจิ
 
วิชาศิลปะการต่อสู้
- สึบาราชิ เซนซาโนะ

วิชาอักษรศาสตร์
โกคุราคุโจว ซุยเซ็น 

วิชาการปฐมพยาบาล
- ฮิวงะ ซุซุมุ

วิชาการภาคสนาม
จาง โอบอม
  - Event #00-01 +10 สำหรับคะแนนห้อง

วิชาการเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขัน
- คาชิมูระ เมนมะ

วิชาการวางกับดัก
- โมริชิโนะ มิโดริ
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

ห้อง 1

* 1030 คะแนน *

1.คุโจ โนซารุ ♂  * 100 คะแนน *
 
2.ยูโตะมูกิ เมกามิ ♀  * 100 คะแนน *
 
3.ฮิโตเมะ คารุ ♂ * 100 คะแนน *
 
4.นิชิโยบิ ฮารุ ♂ * 100 คะแนน *
 
5.คุโรซากิ โคฮาคุ ♂ * 100 คะแนน *
 
6.อุชินาวะ โซระ ♂ * 100 คะแนน *
 
7.คาซาวะ เซย์ซากิ ♀ * 100 คะแนน *
 
8.คานาจิ ยาเนโฮคิ ♂ * 100 คะแนน *
 
9.ชิซิกิ ซากิ ♂ * 100 คะแนน *
 
10.คุโรดะ สึบากิ ♂ * 100 คะแนน *
 

ห้อง 2

* 1040 คะแนน *

1.โจริวคุจู ฮีรากิ ♂ * 100 คะแนน *

- Event #00-01 +20

2.ฮานาบิระ โยชิมิ ♀ * 100 คะแนน *

- Event #00-01 +20

 - [HW #1]วิชาภาคสนาม +9

3.ซาซากิ โทคิวะ ♂ * 100 คะแนน *

4.ฮาคุเร็น เท็นจิน ♂ * 100 คะแนน *
 
5.โอนิ อายะ *100 คะแนน*
 
6.คิเซะทซึ  ฮารุ ♂ * 100 คะแนน *
 
7.คุโระคุโมะ เซโนะ ♂ * 100 คะแนน *
 
8.ฮอนดะ รุริโจ ♀  * 100 คะแนน *
 
9.ฮายาชิ มิกะ ♀  * 100 คะแนน *
 
10.sherké fran adeiché ♂ * 100 คะแนน *
 

ห้อง 3

* 1050 คะแนน * 

1.ซาคาอิ นารุ ♀ * 100 คะแนน *

- Event #00-01 +20

2.วาตานาเบะ ยูยะ ♂ * 100 คะแนน *
 
3.ยามาโมโต้ เนยะ ♀ *100 คะแนน*
 
4.คิระ มิฮาชิ ♂ * 100 คะแนน *
 
5.คิริว อาราชิ ♂ * 100 คะแนน *
 
6.ฮิริว ฮิคารุ ♂ * 100 คะแนน *

7.ฟูจิทากะ เรียว ♂ * 100 คะแนน *
- [HW #1]วิชาภาคสนาม +8 *คะแนนพิเศษ* +5
 
8.ฟุยุกิ เนียนจิ ♂ * 100 คะแนน *
 
9.โกคุราคุโจ รินโดว ♀ * 100 คะแนน *
- Event #00-01 +20 
 
10.ฮอนดะ ทาชิ ♂  * 100 คะแนน *
 

ห้อง 4

* 1050 คะแนน * 

1.ฮิงันบานะ เรย์อิซึมิ ♀ * 100 คะแนน *
 
2.ยาิมิจิ คาริว *100 คะแนน*
 
3.ยามางุจิ อาโอย ♀ * 100 คะแนน *
- Event #00 +10
- Event #01 +20
 
4.โอนิสึกะ เทปเปย์ ♂ * 100 คะแนน *
- Event #00 +10
- Event #01 +20
 
5.อาคิระ ฮะโย ♂ * 100 คะแนน *
 
6.Saint Vinsaint  ♂ * 100 คะแนน *
 
7.โทโย โทคิโตะ ♂ * 100 คะแนน *
- [HW #1]วิชาภาคสนาม +8 คะแนนพิเศษ +1
 
8.อาคิระ ยูโมโมะ ♀  *ถอนตัวละครออกแล้ว*
 
9.นาโอะ ซี บาเร็ตต้า ♀ * 100 คะแนน *
 
10.Jack Rollstar ♂ * 100 คะแนน *